Uudised ja teated

« Tagasi

Transpordiamet kavandab Põltsamaa valda mitmeid teetöid

2021. aastal arendab Transpordiamet teedevõrku 253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarvevahenditest ja 48 miljonit välisvahenditest.
 
Põltsamaa vallas on 2021. aastal plaanis järgmised teetööd:
  • taastada teekate Tallinn- Tartu- Võru-Luhamaa maanteel km 111,295- 127,761
  • ehitada uus kate järgmistel teelõikudel: Adavere-Rutikvere km 0,07- 1,332 ja Pajusi- Loopre km 1,955- 5,128.
  • remontida kruusateed järgmistel teelõikudel: Rõstla- Paenasti km 3,046- 4,63, Neanurme- Umbusi km 1,267- 6,944 ja Tammiku- Pööra km 0,952- 4,438. 
  • rajada Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maantee äärde km 128-132 Annikvere- Neanurme jalgtee.  
 
„Käesoleval aastal tehakse ehitus- ja remonditöid 2081 kilomeetril riigiteedel ning uusi teid ehitatakse juurde 20 kilomeetrit," tõi välja Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Keskendume ka kruusateedele katte ehitamisele: 2021. aastal saab katte rekordilised 322 kilomeetrit kruusateid. Seda on üle 100 kilomeetri rohkem kui eelmisel aastal," lisas Randmaa. Transpordiameti eesmärk on muuta katte ehitamisega 2030. aastaks arvestatava kasutusega kruusateed tolmuvabaks.
 
Kokku tehakse tänavu ehitus- ja remonttöid rohkem kui 2000 kilomeetril riigiteedel (arvestamata liiklusohtlikke kohti ja sildade ümberehitustöid). Katte saab 322 kilomeetrit kruusateid. Lisaks remonditakse 285 kilomeetrit kruusateid säilitusremondi meetoditega. Samuti remonditakse 1162 kilomeetrit kattega teid säilitusremondi ja 187 kilomeetrit taastusremondi meetoditega. Teid rekonstrueeritakse 105 kilomeetrit. Lisaks on plaanis on likvideerida 57 liiklusohtlikku kohta ja remontida 20 silda.
 
VAATA LISAKS