Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Põltsamaa linnas Kalevipoja kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks

2. Katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Bussipeatuste nimede määramine

4. Korteriühistute toetuse taotlemiseks vormide kehtestamine

5. Komisjoni moodustamine ja hindamisjuhendi kinnitamine

6. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseisu kooskõlastamine

7. Puurmani Mõisakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

8. Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine

9. Lasteaia ajutine sulgemine

10. Hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord