Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta

2. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve kinnitamine kululiikide lõikes

3. Eelarve täitmise eest vastutajate määramine

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine

5. Põltsamaa Lasteaia Tõruke sisehindamise aruande kooskõlastamine

6. Lasteaia ajutine sulgemine

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist

8. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine