Uudised ja teated

« Tagasi

Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab 5. märtsil 2021 algusega kell 17.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis ja veebitöörühmas MS Teams Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu. 
 
Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa Vallavalitsuse 21.12.2020 korraldusega nr 2-3/2020/435. Väljapanek toimus 15.- 28. jaanuarini 2021.
 
Planeeringuala asub ligi 7 ha suurusel alal Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistul (61801:001:0324) ja selle lähialal. Planeeringu eesmärgiks on lasteaia hoone, rajatiste, juurdepääsude ja maakasutuse planeerimine. Planeeringulahendusega saab tutvuda ja veebitöörühmaga liituda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud. 
 
Avaliku väljapaneku ajal esitati neli ettepanekut, millest kahe puhul soovitati loobuda laualava lammutamisest. 
 
Seoses koroonapiirangutega palume Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreeruda e-posti aadressil kersti.viggor@poltsamaa.ee. Võimalusel palume osaleda arutelul veebi vahendusel.  Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebitöörühmas MS Teams.
 
Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee ning eelneval kokkuleppel Põltsamaa Raamatukogus. Sel perioodil on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid aadressile kersti.viggor@poltsamaa.ee