Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald hakkab toetama mitteõppivaid ja -töötavaid noori

Põltsamaa Vallavalitsus sai Euroopa Sotsiaalfondist 200 tuhat eurot noortegarantii tugisüsteemi rakendamiseks ja abi vajavatele noortele vajaduspõhiste teenuste osutamiseks.
 
2023. aasta märtsini vältava projekti raames pakutakse noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud töö- või koolielust kõrvale jäänud 16-26aastastele noortele juhtumikorraldust ning toetatakse nende haridustee jätkamist või töölesaamist. 
 
Vallavalitsus plaanib tööle võtta juhtumikorraldaja, kes abistab noori ning koordineerib koostööd erinevate asutuste ja teenusepakkujatega vahel.
 
„Erinevate omavalitsuste kogemuste põhjal saab väita, et tõhus juhtumikorraldaja töö aitab saavutada noorega kontakti ning noortel on suurem tõenäosus jõuda tagasi haridusse või tööturule," ütles vallavalitsuse noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa.
 
Lisaks plaanib vallavalitsus noorte konkurentsivõime suurendamiseks korraldada infopäevi ja töötube (sh digioskuste arendamine), pakkuda nõustamist ja tugiisikuteenust ning suunata noori koolitustele. Samuti on plaanis pakkuda tööpraktikat ja tööharjutusi ning maksta stipendiumi noorele, kes on edukalt osalenud tööpraktikas. 
 
Projektiga soovib vald, et vähemalt 30 % projektis osalenud abivajavatest noortest jätkab haridusteed või leiab endale sobiva töö. Aktiivseid tööturuteenuseid loodetakse pakkuda vähemalt 70 noorele. 
 
Projekti meeskonda kuuluvad valla noorsootööspetsialist (projektijuht), sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalosakonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja juhtumikorraldaja. 
 
Koostöövõrgustikku kuuluvad Põltsamaa noortekeskuse noorsootöötajad, Puurmani noortetoa huvitegevuste juhendaja, tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaaltööspetsialist, karjäärispetsialist), Eesti Töötukassa spetsialistid, Perepesa projektijuht ja nõustajad,  tugiisik, noorsoopolitsei. Projekti partner on Noorteühendus Juventus (Noorte Tugila).