Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimub PÜGis ja Teamsis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas ja Microsoft Teamsi keskkonnas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Puurmani Mõisakooli arengukava 2021-2024 kinnitamine (eelnõu nr 1-4.1/2021/62)

Ettekandja Puurmani Mõisakooli direktor Helina Amur, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

Puurmani Mõisakooli arengukava 2021-2024

 

2. Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/60)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

3. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 2. lugemine ja Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/589)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga

Lisa Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve

Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni arvamusega

 

4. Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus (eelnõu nr 1-4.1/2021/61)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

5. Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituste andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/19)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

6. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/20)

Ettekandja jurist Ene Kivineem, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Eve Miljand

Lisa SA Põltsamaa Tervis põhikiri

 

7. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/22)

Ettekandja ajutise komisjoni esimees Jaan Aiaots

 

8. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/25)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

 

9. Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine (eelnõu nr 1-4.2/2021/23)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa 1 Ühinemislepingu muutmise eelnõu

Lisa 2 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

 

10. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/57)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

11. Kaasfinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/58)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

12. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2021/59)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

13. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne 31.12.2020 seisuga

Kulude eelarve täitmise aruanne 31.12.2020 seisuga

Reservfondi kasutamise aruanne 31.12.2020 seisuga

 

14. Informatsioon kogukonnakogude moodustamise protsessi algatamise kohta

Ettekandja Liia Lust

Pöördumine

Esitlus

 

15. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään