Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse Pika tn projekteerimishankel osalemiseks

Põltsamaa vallavalitsus soovib Pika tänava projekteerimise hinda:
 
LÄHTEÜLESANNE:
 
Projekteerida 7 m laiune ja orienteeruvalt 1500 m pikune tänava lõik. Sõidutee äärde projekteerida kõnnitee mis on sõiduteest eraldatud signaalpostidega. Lossi tänavast alates projekteerida kõnnitee vasakule poole kui Viljandi maanteeni. Kui ei ole võimalik kõnniteed projekteerida kogupikkuses vasakule poole siis enne kalmistut rajada ülekäigukoht paremale poole minekuks. Välja vahetada kõik vanad liiklusmärgid tänavate ristmikel. Pikk tänav on Põltsamaa linna ümbersõidu transiittee siis teekate võiks olla kahekihiline ja kõnnitee ühekihiline. Kõnnitee asfalt projekteerida arvestusega et talihooldel kasutatakse kloriide.
 
Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga  otstarbekas.
 
Lisa 1 Asendi skeem
 
Pakkumuse jõusoleku aeg 30 päeva ja projekti valmimise aeg 05. aprill 2021 a.
 
Projekteerija peab arvestama kõigi projekteerimise nõuetega mis on vajalik töö tegemiseks.
Projekteerimiseks vajalik lisainformatsioon Aivar Aigro mob 59180191; aivar.aigro@poltsamaa.ee
 
Projekteerimise hinnapakkumise aeg 01. veebruar 2021 kell 16.00
Hinnapakkumine saata info@poltsamaa.ee