Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimub 28.01.2021 Pajusi rahvamajas LÜKKUB EDASI

Vallavolikogu 28.01.2021 istung LÜKKUB EDASI!

Istungi toimumise uus aeg sõltub kriisikomisjoni edasistest otsustest ning teatatakse vähemalt 4 päeva enne istungi toimumist.

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 algusega kell 15.00 Pajusi rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Informatsioon kogukonnakogude moodustamise protsessi algatamise kohta

Ettekandja Liia Lust

Pöördumine kogukonnakogude moodustamiseks

 

2. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 2. lugemine ja Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/589)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga
Lisa
Muudatusettepanekute koond vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni arvamusega

 

3. Puurmani alevikus Tallinna mnt 15 kinnisasjale sundvalduse seadmise menetluse algatamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/21)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lasteaia juurdepääsutee variandid

 

4. Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituste andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/19)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

5. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/20)

Ettekandja jurist Ene Kivineem, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Eve Miljand

SA Põltsamaa Tervis põhikiri

 

6. Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine (eelnõu nr 1-4.2/2021/23)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa 1 Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu

Lisa 2 Prioriteetsete investeeringute kava

 

7. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/24)

Ettekandja vallavanem Andres Vään, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa_teenistuskohtade koosseis

 

8. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/22)

Ettekandja ajutise komisjoni esimees Jaan Aiaots

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/25)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

 

10. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään