Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 18. jaanuari istungist

  1. Nimetati mittetulundusühingus Lustivere Hooldekodu (registrikood 80134157) Põltsamaa valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavanem Andres Vään
  2. Kinnitati Puurmani Lasteaed Siilipesa hoolekogu koosseis järgmiselt: Õnne Oja – Õunakese rühma esindaja; Ivar Sillaste – Seenekese rühma esindaja; Kati Kuusik – Pähklikese rühma esindaja; Karin Kava – pedagoogide esindaja; Karmen Allev – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja.
  3. Anti Põltsamaa Vallavara OÜ-le (registrikood 10291205) tasuta kasutusse Põltsamaa linna keskväljaku arenduse ala vastavalt lisatud esmasele eskiisile. Vastavalt arendusplaanidele võib ala laieneda ning seda tingimusel, kuni see täidab keskväljaku arendamise eesmärke. Otsustati Põltsamaa Vallavalitsuse ja Põltsamaa Vallavara OÜ vahel sõlmida vara tasuta kasutamise leping tähtajaga 01.05.2028.
  4. Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta kaasava eelarve hääletustulemus ja elluviimisele kuuluvate ideede järjekord järgmiselt:

 

 Jrk

ETTEPANEKUD

Elektroonilise hääletuse tulemus

Paberhääletuse tulemus

Hääli kokku

1

Vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnasiumis

188

29

217

2

Põltsamaa lossi vallikraavide taastamine

183

34

217

3

Puurmani aleviku bussiootepaviljoni korrastamine

91

109

200

4

Puurmani mõisapargi purskkaevu taastamine

81

78

159

5

Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel

105

30

135

6

Kuningamäe terviserajale välijõusaali rajamine.1 etapp

104

11

115

7

Lustivere Kultuurimaja I korruse saali ja vestibüüli põranda remont

57

9

66

8

Playback Show 2021 + PÜG Sõbrapäeva korvpalliturniiri korraldamine

39

10

49

9

Põltsamaal Lillevere piirkonnas kõnnitee taastamine

32

5

37

10

Kütimäe kalmistu kabelihoone avamine külastamiseks koos Pajusi objektide infotahvlitega

27

5

32

11

Põltsamaa petanki välisväljakute ehitus

19

13

32

 

 

 

 

 

 

HÄÄLI KOKKU

 

333

1259

926

 

HÄÄLETAJAID KOKKU

521

174

695