Uudised ja teated

« Tagasi

Puurmani Mõisakool arengukava 2021-2024 projekti avalikustamine

Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/408072020035) § 10 lõikele 1 koostab iga Põltsamaa valla kool järjepideva arengu tagamiseks kooli arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.
 
Arengukava töötab kool välja koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ja ekspertidega ning esitab selle vallavalitsusele. Eelnimetatud määruse § 10 lõige 4 sätestab, et kool peab arengukava projekti avalikustama vähemalt kaheks nädalaks valla ja kooli veebilehel. Igal isikul on võimalik avalikustamise ajal esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava projekti kohta.
 
Puurmani Mõisakool avalikustab arengukava 2021-2024 projekti oma veebilehel www.puurmani.edu.ee  ja Põltsamaa valla veebilehel poltsamaa.ee 07.-21.01.2021.
 
 
Ettepanekuid Puurmani Mõisakooli arengukava 2021-2024 projekti kohta saab esitada 21. jaanuarini 2021 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn 9 Põltsamaa), Puurmani Mõisakooli (Tallinna mnt 1 Puurmani) või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee ja kool@puurmani.edu.ee