Uudised ja teated

« Tagasi

Esita teema vallavalitsuse ja Tartu Ülikooli pilootprojekti!

Tartu Ülikool on pöördunud Põltsamaa Vallavalitsuse poole, et algatada pilootprojekt „Praktikakoha kaudu kodukohta tagasi!".

Projektis osalemiseks on meil vaja sõnastada mõned teemad, millega hakkab tegelema 4-8-liikmeline Põltsamaa valla koolide vilistlastest praktikantide grupp.

Teemad võivad olla nii teoreetilist kui ka praktilist laadi. Need võivad olla ühe valdkonnaga seotud (nt sotsiaal-, haridus-, arendusvaldkond vms) või ka interdistsiplinaarsed, kus seotakse omavahel erinevad valdkonnad. Need võivad olla seotud nii vallavalitsuse kui ametiasutuse, valla allasutuste kui ka mõne valla elu- ja töökorraldusliku tahuga.

Oleme tänulikud, kui aitate meil sõnastada mõned teemad, kus võibolla ühe praktikandi nõust ja jõust jääb väheks ja kus mõistlikum on toimetada praktikantide grupina. Ootame ettepanekuid teemade kohta 13. jaanuarini e-posti aadressile raivo.suni@poltsamaa.ee.