Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor plaanitakse avada 1. veebruaril

Plaanide kohaselt avaneb 1. veebruaril hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor. Taotlusi saab esitada 1. aprillini.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas järgmisi tegevusi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustuse programmi panustavad nii riik kui ka kohalik omavalitsus. Põltsamaa vald on programmi tegevusteks planeerinud 2021. aasta eelarvesse 55 000 eurot.

Hajaasustuse programmist on võimalik 5 aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot. Taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33%.