Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade üldplaneeringu aruteludest

13.-15. oktoobrini toimusid Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõude avalikud arutelud. Arutelud toimusid Põltsamaa Kultuurikeskuses, Pajusi Rahvamajas ja Puurmani teenuskeskuses. Aruteludes tutvustati valminud üldplaneeringu eskiislahendust ja avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekuid ning vastati kohaletulnute küsimustele. 
 
Täname kõiki kaasmõtlejaid!
 
Koosolekute protokollidega saab tutvuda siin: