Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 39. istung 29.10.2020 PÜGis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 39. istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine

Ettekandjad Viljandi Muuseumi direktor ja Viljandi Linnavolikogu liige Jaak Pihlak ning Viljandi Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder

Üleskutse

Pilt

2. Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr 1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta" esitatud vaide läbivaatamine

Vaides esitatud väiteid, vaide nõuet ja vaide lubatavust tutvustab jurist Ene Kivineem

Vaie

3. Puurmani Lasteaed Siilipesa arengukava 2021-2025 kinnitamine(eelnõu nr 1-4.2/2020/460)

Ettekandja Puurmani Lasteaed Siilipesa direktor Imbi Sinimets, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

Puurmani Lasteaed Siilipesa arengukava 2021-2025

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus" muutmine(eelnõu nr 1-4-1/2020/468)

Ettekandja Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

 

5. Põltsamaa valla 2020. aasta 2. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2020/459)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

2. lisaeelarve

 

6. Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/458)

Ettekandja kultuuritööspetsialist Ülle Ottokar, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

 

7. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (eelnõu nr 1-4.1/2020/495)

Ettekandja arendusspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

8. Puurmani alevikus asuva veemajandustaristu suhtes AS-lt Emajõe Veevärk tagasiomandamisõiguse teostamine ja taristu üleandmine Põltsamaa Vesi OÜ-le (eelnõu nr 1-4.2/2020/446)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

9. Põltsamaa valla tervikteede nimekirja kinnitamine ja teeregistrisse andmeandja ülesande delegeerimine (eelnõu nr 1-4.2/2020/457)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Tervikteede nimekiri

 

10. Viljandi mnt 2b ja 2c kinnistute võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2020/470)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

11. Loa andmine riigihanke korraldamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2020/469)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

12. Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks vajalike maade omandamine ja sundvalduse seadmine (eelnõu nr 1-4.2/2020/496)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

13. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras (eelnõu nr 1-4.2/2020/445)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

14. Ühinemislepingu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2020/497)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa 1 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Lisa 2 Õiend

15. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään