Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald võib saada kohalikele teedele liikluskaamerad

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele võimalus paigaldada kohalikele teedele automaatseid liikluskaameraid, et suurendada liiklusohutust. Rikkumiste eest laekunud hoiatustrahvidest 50 protsenti hakkab laekuma omavalitsuste eelarvesse. 
 
Siseminister Mart Helme sõnul tekib omavalitsustel automaatsete liikluskaamerate paigaldamisega võimalus senisest enam kohalikul tasandil panustada turvalisuse tagamisse ja liikluse ohutumaks muutmisse.
 
„Viimasest siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringust selgus, et 92% inimestest peavad oma kodu vahetut ümbruskonda turvaliseks, küll aga on paljude jaoks nende kodukohas probleemiks liikluskultuur nagu näiteks kihutamine," tõi minister välja. „Kuna omavalitsustele ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid seadmete paigaldamise ja hooldamisega kaasnevaks pidevaks kuluks, siis teemegi ettepaneku, et nende endi paigaldatud kaamerate hoiatustrahvidest laekunud tulust 50 protsenti laekuks nende eelarvesse," selgitas Helme.
 
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Indrek Link märkis, et omavalitsuste teedel juhtub 60% inimkannatanutega liiklusõnnetustest, kuid need on kaameravõrguga katmata. Seetõttu ongi Lingi sõnul tarvis riigi poolt suunata tähelepanu ja panna omavalitsustele õlg alla, et ka kohalike omavalitsuste teed muutuksid kõikide elusid ja tervist silmas pidades ohutumaks.
 
Link tõi välja, et sõidukiirus määrab liiklusõnnetuse tagajärgede tõsiduse. Lubatud sõidukiiruse ületamine on levinuim liiklusseaduse rikkumine ja seejuures surmaga lõppenud liiklusõnnetuste üks peamistest põhjustest. „Seega automaatsete liikluskaamerate laiendamine aitaks vähendada inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu," selgitas ta.
 
„Kõige efektiivsemaks sõidukiiruse järelevalve viisiks peetakse automaatset liiklusjärelevalvet, kuna seda on kogu aasta vältel võimalik kasutada ööpäev ringi ja rikkumiste tuvastamise tõenäosus on suur," rääkis Link. Ta tõi näiteks Maanteeameti tehtud uuringu Eestis juba kasutatavate automaatsete kiiruskaamerate kohta, kus toodi välja, et vaadeldud kohtades vähenes inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv pärast kiiruskaamerate rakendamist minimaalselt 13% võrra.