Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Sundvalduse seadmine kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks

3. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine

5. Adavere Põhikooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

6. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist

7. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

8. Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr 2-3/2020/289 muutmine

9. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks

10. Puudega isiku eluruumi kohandamiseks toetuse maksmisest keeldumine

11. Tingimuslik toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks

12. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine