Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 12. oktoobri istungist

  1. Otsustati seada Väike-Kamari külas asuvale Nipi kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliini, õhuliinimasti ja mastalajaama rajamine, 0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine ning tehnorajatiste asukoha talumine.
  2. Anti DPD Eesti AS-ile kasutada Puurmani alevikus Tallinna mnt 2 // 4/2 kinnisasja osa. Maa-ala antakse DPD Eesti AS-ile kasutamiseks tasuta. Ettevõte rajab sinna  avaliku pakiautomaadi. Pakiautomaadi elektriga varustamiseks ehitatakse eraldi elektrikilp ning pakiautomaadi elektrikulu ja muud ülalpidamiskulud katab DPD Eesti AS.
  3. Eraldati Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvest 2072 eurot Põltsamaa valla aasta haridustöötajate premeerimiseks. Preemia makstakse välja kaheksale tunnustuse saanud õpetajale ja tugispetsialistile (Vaata, kes õpetajaist ja tugispetsialistidest pälvisid valla tunnustuse!).
  4. Avalikustati Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 muutmise eelnõu. Eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel, vallavalitsuse kantseleis ja Puurmani teenuskeskuses. Ettepanekuid Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 kohta koos põhjenduse ja väljaminekute katteallikaga saab esitada kuni 26. oktoobrini 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
  5. Moodustati Põltsamaa Vallavalitsuse alatise komisjonina tervisenõukogu, mille eesmärgiks on oma tegevustega kaasa aidata elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna arengule ning tagada vajadustele vastava tegevuse kaudu võimalused tervist toetavate valikute tegemiseks. Tervisenõukogu kinnitati 14-liikmelisena järgmises koosseisus: Annika Kallasmaa, Silja Peters, Loreida Küppas, Merike Sumla, Karmen Allev, Marko Uusküla, Annely Sääsk, Katrin Arge, Piret Põldre, Ann Pedosk, Rita Kaasik, Kirly Kadastik, Indrek Eensalu ja Mariin Sirk.