Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmine

Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muutmise eelnõu on avalikustatud Põltsamaa valla veebilehel.
 
Arengukava peab hõlmama 01.detsembri 2020 a seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Hetkel kehtiv arengukava lisa 1, eelarvestrateegia hõlmab tegevusi kuni 2023. aastani. Sellest tulenevalt lähtub arengukava muutmise peamine vajadus kavandada investeeringuid, rahavoogusid ja tegevusi 2024. aastaks.
 
Ettepanekuid Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 kohta saab esitada kuni 26. oktoobrini 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee
 
Avalik arutelu toimub 13. oktoobril 2019 kell 17.15 Põltsamaa Kultuurikeskuses ja 15. oktoobril kell 17.15 Puurmani teenuskeskuses.
 
 
VAATA LISAKS:

 

Infot arengukava koostamise ja muudatuste kohta jagab arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos. Tel 529 4510, e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee