Uudised ja teated

« Tagasi

Kaasav eelarve on andnud hoogu tosinale ideele

Põltsamaa vald on taas otsimas ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. See on kolmas kord. Mõnevõrra segadust on valmistanud eelarve suurus. Esimesel aastal oli see 20 000 eurot, teisel 50 000 eurot, nüüd jälle 20 000 eurot. Miks on see nii?
 
Esimene kogemus kaasava eelarvega ületas kõiki ootusi. Ootasime kuni kümmet ettepanekut, saime 19. Ettepanekute kogusumma oli üle 170 tuhande euro. Kahju oli vaadata, kuidas mitmed vahvad mõtted jäid „joone alla". Kuna häid ideid oli väga palju ja elanike huvi suur, siis tõstsime eelarve mahtu 50 tuhande euroni.
 
Erikorraline 2020. aasta muutis oluliselt olukorda. Majanduse kahanemine muutis valla eelarve koostamise pingelisemaks. Eelarvekärpe tingimustes analüüsisime varasemate kaasavate eelarvete kogemusi ja naasime esialgse 20 000 euro juurde.
 
Kui nüüd vaadata ajas tagasi, siis faktid kõnelevad järgmist:
 
 • 2019. aastal esitati kokku 19 ideed, millest hääletusele suunati 17 ideed kogusummas 171 704  eurot, mis teeb keskmiseks idee summaks ca 10 000 eurot.
  • 4 ideed oli maksumusega 20 000 eurot ning 11 idee maksumus jäi alla 10 000 euro (neist 7 alla 5000.-). 
  • 17 ideest 4 oli väljastpoolt Põltsamaa linna (Puurmani korvpalliväljak, Pajusi lõkkekoht, Tapiku külamaja põrand, Aidu noortekeskus). Kogusummas 31 760 eurot, millest Aidu idee oli 20 000 eurot.
  • Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusena kerkis Põltsamaa linna rannaalale kaasaegne välikorvpalliväljak.

 

 • 2020. aastal esitati Põltsamaa kaasavasse eelarvesse 22 ettepanekut, millest lõpphääletusele suunati 18 ideed kogumaksumusega 338 900 eurot, mis teeb ühe idee n.ö. keskmiseks maksumuseks 18 830 eurot.
  • Üks idee oli maksumusega 50 000 eurot (ehk maksimaalne võimalik); kolm ettepanekut jäid vahemikku 30 000 kuni 40 000 eurot. 
  • Üle poolte ettepanekutest jäid aga alla 10 000 euro.
  • 18 ideest 4 oli väljastpoolt Põltsamaa linna (Pajusi mudajooks, Pajusi mahlapress, Tapiku seltsi ruumid, Puurmani pingid). Kogusummas 25 900 eurot.
  • Kaasava eelarve hääletuse võitis lossi vaateplatvorm. Selle rajamine on jäänud veidi ootele, sest 2020. aasta alguses teatas Riigi Tugiteenuste Keskus, et toetab 2,5 miljoni euroga Põltsamaa lossikompleksi arendamist. Projekteerimistöödega on alustatud ning värava-ja konvendihoone torni ehitustööd teostatakse 2022. aasta lõpuks.
2020. aasta kaasavat eelarvet kasutatakse täiendava osana lossikompleksi arenduseelarvest, mille tulemusena rajatakse esialgu kavandatust esinduslikum vaateplatvorm 2022. aasta lõpuks.
 
Kuigi enamikke ideid ei ole läbi kaasava eelarve seoses eelarveliste vahendite piiratusega saanud teostada, on see siiski väga heaks sisendiks vallale.
 
Väga mitmed esitatud ideed on kas teostatud või töös, s.h.:
 • Põltsamaa kalmistu parkla ehitus – teostatud 2020. aastal;
 • Annikvere jalgtee valgustus – KIK projektiga töös;
 • Põltsamaa noortekeskuse parkla – osaliselt teostamisel;
 • Purskkaev Põltsamaa jõele (olnud kahel aastal ja mitme isiku poolt esitatud) – töös koos Roosisaare arendusega;
 • Põltsamaa Muusikapark (kahel aastal esitatud) - töös koos Roosisaare arendusega;
 • Pajusi Mudajooks 2020 RockFest – eraldus 2020. aasta reservfondist;
 • Istepinkide paigaldamine Põltsamaa linnaruumi – jooksvalt töös + Roosisaare arenduse mahus;
 • Tapiku Külade Seltsi põrand ja ruumide remont - osaliselt teostatud ja mitmel aastal toetatud;
 • Istumisnurga rajamine lossihoovi – olemas nii istumisnurk kui sel aastal soetatud pingid;
 • Põltsamaa lossi varemete konserveerimine – töös;
 • Kaamera paigutamine Põltsamaa uue skatepargi lähedale – tehtud.
Kokkuvõttes on kahe aasta ideedest mitmed tehtud või töös.
 
Usun, et kaasav eelarve paneb elanikke märakama ja kaasa mõtlema, mida võiks ja peaks ära tegema. Olgu see siis valla avalik objekt või mõni tore õhinapõhine algatus.
 
Häid ideid kõigile! 
 
 
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja