Uudised ja teated

« Tagasi

Algab Tiigi kinnistu ja selle lähiala planeeringu avalik väljapanek

16. septembril algab kuu aega kestev Põltsamaa linnas paikneva Tiigi kinnistu ja selle lähiala planeeringu avalik väljapanek.
 
Planeeringu eesmärk on amortiseerunud Lustivere hooldekodu asemele uue hooldekodu planeerimine. Planeeringuga on lahendatud liikluskorraldus, parkimine, väljapääs avalikus kasutuses Jõgeva maanteele, haljastus, servituutide seadmise vajadus ja määratud ehitusõigus. 
 
Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.09.2020 kuni 16.10.2020 ja sellega saab tutvuda: 
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada 19. oktoobriks 2020 paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
 
Kersti Viggor
Arenguspetsialist
Tel.  5309 6850