Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung 17.09.2020 PÜGis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Puurmani Lasteaed Siilipesa sisehindamise aruande kooskõlastamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/361)

Aruanne

Ettekandja Puurmani Lasteaed Siilipesa direktor Imbi Sinimets, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

2. Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/416)

Ettekandja Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

Arengukava

3. Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/417)

Ettekandja kultuuritööspetsialist Ülle Ottokar, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

4. Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 50 „Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2020/418)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

5. Kaasfinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/413)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

6. Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2020/414)

Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

7. COVID-19 eriolukorra investeeringute nimekirja kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/412)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

8. Põltsamaa Vallavara OÜ osakapitali suurendamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/415)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

9. Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine (eelnõu nr 1-4.2/2020/419)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa 1 EELNÕU Ühinemislepingu muutmine

Lisa 2 EELNÕUPrioriteersete investeeringute kava

Lisa 3 Võrdlustabel

10. Vallavara võõrandamine (Kalana külas Vallamaja kinnistu) (eelnõu nr 1-4.2/2020/427)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

11. Vallavara võõrandamine (Lustivere küla, Mõisa tee 2) (eelnõu nr 1-4.2/2020/428)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

12. Koostööprojektide „Turismivõrgustiku koostööprojekt „Põltsamaal on Põnev!"" ja „Põltsamaa valla kohaturundusstrateegia ja brändi väljatöötamine" tutvustamine

Ettekandjad turundusspetsialist Raivo Suni ja ekspert Peep Pedmanson

13. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandjad vallavanem Andres Vään ja abivallavanem Karro Külanurm