Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Informatsioon Põltsamaa Halduse tegevusest

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 2-3.2020.102 osaline kehtetuks tunnistamine

5. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

6. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine