Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu istung 27.08.2020 kell 15.00 PÜGis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 37. istung toimub neljapäeval, 27. augustil 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Lasteaed MARI sisehindamise aruande kooskõlastamine

Ettekandja Lasteaed MARI direktor Tiia Kaeramaa, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

Lasteaed MARI sisehindamise aruanne

 

2. Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

 

3. Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

4. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine (Tiigi kinnisasi Põltsamaa linnas)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

5. Vallavara tasuta otsustuskorras võõrandamine (Mõisa tee 2 Lustivere külas)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees  Gilmar Krživets

 

6. Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees  Gilmar Krživets

Lisa 1 Keskkonnamõju hindamise aruanne

Lisa 2 Keskkonnaameti 31.08.2012 kiri  JT 10-1/35429-21 "Pikknurme dolokivimaardlas Pikknurme dolokivikarjääris karbonaatkivimite kaevandamise keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmine"

Lisa 3 Keskkonnaameti 22.04.2020 kiri DM-109142-2 "Arvamuse küsimine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta"

 

7. Indrek Eensalu arupärimine Tartu maantee ja Jõgeva maantee rekonstrueerimise kohta Põltsamaa linnas

Vastaja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

8. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve täitmise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

 

9. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään