Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vallas muutusid kõlviku andmed 1222 maatulundusmaal

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa omanikke, sest kõlvikutest sõltub maamaksu suurus.
 
Põltsamaa vallas muutusid kõlviku andmed 1222 maatulundusmaal, nendest maksustamishind ei muutunud 356 maatükil, suurenes 401 ja vähenes 465 maatükil. Mais vaadati kõlvikupäringuga maatükke 32 korral.
 
Ühtekokku uuendas Maa-amet üle Eesti kõlvikute andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal.
 
Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed) andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus.
 
Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Omanikel on aega andmeid kontrollida novembri lõpuni.
 
Maaomanikelt saadud info alusel muudab Maa-amet kaardiandmeid ainult siis kui ka aeropilt seda toetab. Maaomaniku info on abiks aeropildi dešifreerimisel keerulisemates olukordades näiteks energiavõsa või istanduste puhul.
 
Kõlviku andmeid saab vaadata www.maaamet.ee/kolvikute-pindala
Küsimuste korral kataster@maaamet.ee või infotelefon 6750 810