Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.06.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.06.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine

4. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine

6. Põltsamaa valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

7. Riigihanke tulemuse kinnitamine

8. Lasteaedade ajutine sulgemine kollektiivpuhkuste ajaks

9. Haridusasutuste töötajate koosseisude kooskõlastamine

10. Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseisu kooskõlastamine

11. Põltsamaa Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine

12. Põltsamaa Halduse töötajate koosseisu kooskõlastamine

13. Põltsamaa Halduse juhataja ametisse kinnitamine

14. Nõude lootusetuks tunnistamine

15. Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikme nimetamine  ja juhatuse liikme lepingu tingimuste määramine

16. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

17. Kohapeal algatatud küsimused