Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib Kuningamäe Mäenõlva kinnistule haldajat

Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke leidmaks haldajat Kuningamäele rajatavale suusamäele, kelle ülesanne on ettevõtetelt ja elanikelt ehitustegevusest tekkivate tavajäätmete ja kaevise vastuvõtmine ning Kuningamäe suusamäe maa-ala planeerimine ja täitmine.
 
 
Hanke nimi: Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega 
Viitenumber: 223753
 
Hanke lühikirjeldus:
Põltsamaa valla omandis oleva Kuningamäe puhkeala suusamäe (Mäenõlva, katastritunnus 61603:001:0021)   pinnasetäitekohas ettevõtetelt ja elanikelt ehitustegevusest tekkivate tavajäätmete ja maapõueseaduse kohase kaevise vastuvõtmine, maa-ala planeerimine ja täitmine vastavalt vertikaalplaneerimise projektile.
 
Objektiga tutvumiseks on kontaktisik Kersti Viggor, 5309 6850
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 12.06.2020 10:00
Lepingu kestus on alates lepingu sõlmimisest 5 aastat.