Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus valmistab ette Viljandi mnt ja Hermanni tn alleede uuendamist

Põltsamaa Vallavalitsuse tellimusel valminud Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn puude seisundi hinnang soovitab 131 puu taastamisistutust.

Osaühing AB Artes Terrae hindas vallavalitsuse palvel Vana-Põltsamaa mõisa alleest säilinud Viljandi mnt põhjapoolset saarerida ja K. A. Hermanni tänavat palistavat kaherealist kasealleed.

Viljandi mnt-l inventeeriti 55 puud-põõsast ja puudegruppi, neist vanimate puude vanus on üle 140 aasta. Hinnatud 39 saarest on 19 halvas või väga halvas seisus. Samuti on halvas seisus kaks vana jalakat. Kõikidel hinnatud vanadel saartel, vahtratel ja jalakatel leidub võrades läbivalt suuri kuivanud murdumisohtlikke oksi. 25 puul täheldati primaarsed tüvemädanike tunnused. Paljudel linnapoolsetel puudel on juure- ja juurekaela vigastused.

„Tervikuna võib öelda, et hinnatud puude seisund tervikuna on pigem halb, märkis hinnangu koostanud Sulev Nurme ja soovitab võimalusel asendada kogu puuderida. „Asendamisel oleks soovitatav kaaluda ka teisel pool tänavat olnud saarerea asendamist."

K. A. Hermanni puistu moodustavad peamiselt 30...80. a vanused kased. Kokku inventeeriti 128 puud-põõsast ja puudegruppi. Inventeeritud kaskedest on 36 halvas või väga halvas seisus. 66 puul täheldati primaarsed tüvemädanike tunnused. Paljudel puudel, eriti Tamme-Nurme vahelisel lõigul on koore-, juure- ja juurekaela vigastused.

„Puistu alleeilmelisus on säilinud Pargi-Tamme tn lõigu," ütles Nurme. „Kuna Nurme-Tamme vaheline alleelõik ei ole tajutav tervikliku alleena, puud on kohati tugevalt vigastatud ja nõrgestatud, siis on otstarbekas sellel lõigul allee uuendada."

AB Artes Terrae soovitab Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn alleedel teostada raied ning taastamisistutused. Viljandi mnt äärde võiks istutada 92 läänepärna ja K. A. Hermanni tn äärde 39 arukaske või pooppuud.

Maastikuarhitektide hinnangut aluseks võttes asub Põltsamaa Vallavalitsus otsima võimalusi taastamisistutusteks.

Tutvu hinnanguga täisteksti ja lisadega siin!