Uudised ja teated

« Tagasi

Kodutütred tunnustasid Põltsamaa vallavalitsust

Pühapäeval, 19. jaanuaril Helmes toimunud Kodutütarde organisatsiooni 88. aastapäeval tunnistati üheks Aasta pärliks ka Põltsamaa vallavalitsus.
 
Põltsamaa vald toetas koostöös Jõgeva ja Mustvee vallaga kolmanda noorteinstruktori palkamist, kelle ülesandeks on nii Kodutütarde kui ka Noorte Kotkaste väljaõppe korraldamine maakonnas.
 
„See on meie jaoks märgiline samm selles suunas, et hea kodaniku kasvamiseks olulised teemad ja iseseisvaks hakkamasaamiseks vajalikud oskused jõuaksid iga Eestis elava nooreni," ütles kodutütarde peavanem Ave Proos.
 
Aasta pärli tiitlile oli igal maakonnal võimalus esitada oma maakonna kõige tegusam rühm, silmapaistvam tegu ja suurim toetaja või tuua esile pikaajaliselt organisatsiooni panustanud noortejuht. Ühtekokku anti välja 16 tiitlit.
 
Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud vabatahtlik tütarlaste organisatsioon, mille missioon on tänapäeval vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.