Uudised ja teated

« Tagasi

KIK pakub eraisikutele toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pakub eraisikutele toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.
 
Toetust saavad taotleda inimesed, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. 
 
„Kogumismahutitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata," teatas KIK. „Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud."
 
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
 
Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.