Uudised ja teated

« Tagasi

Rahuloluküsitlus tõstis esile Põltsamaa valla kitsaskohad

Eelmise aasta lõpus toimunud Põltsamaa valla elanike rahuloluküsitlus kogus üle 300 vastuse ja välja joonistusid mitmed pakilised teemad, millega vald peab lähiaastail aktiivsemalt tegelema.
 
Põltsamaa vald on päris hea koht elamiseks. 61% vastanutest märkis, et Põltsamaa vald on just see koht, kus tahetakse elada. 35% eelistaks elada mujal Eestis ja 4% koliks parema meelega välismaale. Põhjustena, miks soovitakse võimalusel kolida mujale, nimetati sobivate töökohtade puudumist, kasinaid vabaajaveetmise võimalusi ning vähest huvitegevuste valikut. 
 
Oli neidki, keda häirivad suhted kogukonnas. „Inimeste suhtumine, eelkõige kemplemine, vastandumine ja ärapanemine on need märksõnad, miks olen korduvalt mõelnud ära kolimisele. Kahju on kohe. Ilus koht on, aga inimesed on õelad," kirjutas üks vastaja.
 
Põltsamaa valla muudavad elukeskkonnana väärtuslikuks turvalisus, hooldatud vallaruum, tervisespordiga ja liikumisharrastustega seotud võimalused ning laste mänguväljakud ja -platsid. Enim kriitikat pälvisid ühistranspordi korraldus, teede ja tänavate seisukord, avalikud supluskohad ja puudulik elamuarendus.
 
Kui palusime inimestel sõnastada valdkonnad, millega tuleb lähima viie aasta jooksul kindlasti tegeleda, siis mainiti teid ja tänavaid 104 korral. Avalikud supluskohad leidsid märkimist 36 ja tänavavalgustus (sh kergliiklusteede valgustus) 33 korral.
 
Lisaks oodatakse omavalitsuselt eriarstiteenuse paremat kättesaadavust, uue lasteaia rajamist ja koolivõrgu korrastamist, rohkem huvitegevust lasteaedades.
 
Mida uut võiks Põltsamaa valda teha? 
 
Ujula või SPA, seda mainiti kõige enam. Kino. Loss korda! Aga pakuti ka autode mündipesulat, matkaradu lisaks Kuningamäe terviseradadele, taluturgu, suuremat mängumaad lastele ja purskkaevu jõele.