Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Maa-amet on korraldamas avalikku elektroonilist enampakkumist

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Teenust on vajalik osutada tööpäevadel kella 8:45-15:00 vahemikul Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppetöö ajal ja väljaspool õppetegevust vastavalt pere vajadustele.

TEADE | Otsime 2024/25 õppeaastaks tugiisikut 14-aastasele tüdrukule

Teenust on vajalik osutada tööpäevadel kella 8:45-15:00 vahemikul Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppetöö ajal ja väljaspool õppetegevust vastavalt pere vajadustele.

Põltsamaa Vallavara OÜ sõlmis läbi viidud riigihanke „Põltsamaa linnaruumi aredamise 3. etapp“ tulemusel projekteerimis-ehitustööde lepingu Lars Laj Eesti OÜ-ga.

Põltsamaa linnaruumi 3. etapi põhileping on sõlmitud

Põltsamaa Vallavara OÜ sõlmis läbi viidud riigihanke „Põltsamaa linnaruumi aredamise 3. etapp“ tulemusel projekteerimis-ehitustööde lepingu Lars Laj Eesti OÜ-ga.

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Nädal Põltsamaa valla raamatukogudes

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Nädal Põltsamaa valla raamatukogudes

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa valla raamatukogudes!

Hanke eesmärgiks on leida transporditeenuse osutaja valla koolitranspordi teenus 2024/2025-2025/2026 õppeaastateks kolmel õpilasliinil (ca 15 000 km) ning reisijate juhuveo ehk tellimuspõhise...

Avatud hankemenetlus | Põltsamaa valla koolitranspordi teenus 2024/2025-2025/2026 õppeaastatel ja asutustele reisijate juhuvedu

Hanke eesmärgiks on leida transporditeenuse osutaja valla koolitranspordi teenus 2024/2025-2025/2026 õppeaastateks kolmel õpilasliinil (ca 15 000 km) ning reisijate juhuveo ehk tellimuspõhise...

Ootame kogukonna inimeste kaasa mõtlemist ja ettepanekuid, kas ja mida võiks veel muuta, 25. juuliks e-postile kristi@poltsamaa.ee

Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamise eskiislahenduse avalik väljapanek

Ootame kogukonna inimeste kaasa mõtlemist ja ettepanekuid, kas ja mida võiks veel muuta, 25. juuliks e-postile kristi@poltsamaa.ee

Põltsamaa Vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus teevad tihedat koostööd, et leida jäätmevaldajate jaoks parim lahendus tekkinud olukorrale.

Taustainfo korraldatud jäätmeveo muudatuste kohta

Põltsamaa Vallavalitsus ja Eesti Jäätmehoolduskeskus teevad tihedat koostööd, et leida jäätmevaldajate jaoks parim lahendus tekkinud olukorrale.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.07.2024 kell 11:00.

Käimas on Põltsamaa Lille tn 2/3 õppehoone projekteerimis-ehitustööde hange

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.07.2024 kell 11:00.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris.

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 33. istung toimus 27.06.2024 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris.

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2024 korraldusega nr 2-3/2024/135 "Projekteerimistingimuste andmine Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning kehtiva Põltsamaa...

Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2024 korraldusega nr 2-3/2024/135 "Projekteerimistingimuste andmine Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning kehtiva Põltsamaa...

Tööde teostamise aeg august-september 2024 (sõltub rahastuse otsusest). Pakkumise esitamise tähtaeg: 22.07.2024. a

Pakkumuskutse Adavere alevikus Kuuse ja Välja tänava ristmikul oleva truubi ümberehitamiseks

Tööde teostamise aeg august-september 2024 (sõltub rahastuse otsusest). Pakkumise esitamise tähtaeg: 22.07.2024. a

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu on 27.06.2024 otsusega nr 1-3/2024/27 lõpetanud Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise,...

Lõpetati Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamine

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavolikogu on 27.06.2024 otsusega nr 1-3/2024/27 lõpetanud Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise,...

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 1. juulil 2024 algusega kell 9.00 Põltsamaa vallamajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra...

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2024 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 1. juulil 2024 algusega kell 9.00 Põltsamaa vallamajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra...

Maakonnaliinidel lisandub 5 päeva pilet maksumusega 7.50. Ukraina sõjapõgenikel lõpeb tasuta sõiduõigus rongides ja maakonnaliini bussides.

Jõgevamaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 01.07.2024 toimuvad pileti ja sõidusoodustuse muudatused

Maakonnaliinidel lisandub 5 päeva pilet maksumusega 7.50. Ukraina sõjapõgenikel lõpeb tasuta sõiduõigus rongides ja maakonnaliini bussides.

Suppide tegemises võistlevad kolme liikmelised meeskonnad. Parima supi valib žürii

Kamari Haridusselts ootab 20. juulil III Kamari supifestivalile

Suppide tegemises võistlevad kolme liikmelised meeskonnad. Parima supi valib žürii

Tööde teostamise ajavahemik 08.07-15.09.2024. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.07.2024.

Pakkumuskutse Põltsamaa valla avalike teede teekatendite markeerimistööde teostamiseks

Tööde teostamise ajavahemik 08.07-15.09.2024. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.07.2024.

Projekti elluviija Põltsamaa Vallavara OÜ ja Osaühing Mapri Ehitus sõlmisid 26.06.2024 lepingu Esku lasteaed-kogukonnamaja projekteerimis-ehitustöödeks.

Leping Esku uue lasteaed-kogukonnamaja rajamiseks on sõlmitud

Projekti elluviija Põltsamaa Vallavara OÜ ja Osaühing Mapri Ehitus sõlmisid 26.06.2024 lepingu Esku lasteaed-kogukonnamaja projekteerimis-ehitustöödeks.

Sellel aastal esitati Põltsamaa Vallavalitsusele 10 taotlust. Kokku rahuldati viie korteriühistu taotlused täielikult ja ühe korteriühistu taotlus osaliselt eelarvevahendite ammendumise tõttu.

Korteriühistute toetuse määramised on 2024. aastaks tehtud

Sellel aastal esitati Põltsamaa Vallavalitsusele 10 taotlust. Kokku rahuldati viie korteriühistu taotlused täielikult ja ühe korteriühistu taotlus osaliselt eelarvevahendite ammendumise tõttu.

Ilmus Põltsamaa valla juuni vallaleht. 8-leheküljelisest infolehest leiab infot vallavalitsuse ja valla allasutuste tegemiste kohta. Lisaks paberlehele on lehte võimalik lugeda ka veebis.

Loe juuni vallalehe veebiversiooni!

Ilmus Põltsamaa valla juuni vallaleht. 8-leheküljelisest infolehest leiab infot vallavalitsuse ja valla allasutuste tegemiste kohta. Lisaks paberlehele on lehte võimalik lugeda ka veebis.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 139