Uudised ja teated

Loome üheskoos Põltsamaa toidu võrgustiku!

Põltsamaa Vallavalitsus on loomas koostöövõrgustikku, et tuua kokku juba tegutsevad või potentsiaalsed kohaliku toidu tootjad, tooraine kasvatajad (aednikud, talunikud, loomakasvatajad jms), toitlustajad jne.
 
Koostöövõrgustiku eesmärgid on:
  • Populariseerida kohalikku toorainet ja sellel põhinevat toodangut;
  • Tihendada kohalike toidukasvatajate, -töötlejate ja toitlustajate koostööd;
  • Suurendada toidukasvatajate ja -töötlejate teadlikkust valdkonna seadusandlusest;
  • Ergutada toidukasvatamisel ja -töötlemisel põhinevat ettevõtlust.
Võrgustiku liikmena näeme Põltsamaa valla ja Põltsamaa naabervaldade toidukasvatajaid, -töötlejaid ja toitlustajaid.
 
Huvilistel, kes soovivad liituda Põltsamaa toiduvõrgustikuga, palume täita väikse ankeedi, mis asub aadressil https://forms.gle/X4e6rpftpk9baZS4A