Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus korraldab koostööfoorumi

Teisipäeval, 12. novembril 2019 kell 17.30 toimub Põltsamaa raamatukogus projekti „Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine"

Koostööfoorum

Projekti eesmärkidest, läbi viidud uuringutest ja tulemustest räägivad projektijuhid Ragne Kivisalu ja Reelika Luhtaru (konsultatsioonifirma Civitta)
 
Analüüside ja mudeli väljatöötamist rahastatakse prioriteetse suuna „Haldusvõimekus" meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" taotlusvooru „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine" rahalistest vahenditest.