Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd juristile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 

JURISTI ametikoha täitmiseks

 

Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud juriidilisi probleeme; osutada juriidilist abi ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele; esindada ametiasutust õigusalastes küsimustes; osaleda valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis (Juristi ametijuhend).

 

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus: täiskoormus

Teenistustähtaeg: määratud ajaks, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • juriidiline kõrgharidus (magistrikraad);
 • vähemalt kaheaastane juristina töötamise kogemus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

 

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1350 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 •  kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 31. augustil 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juristi konkurss".

Lisainfo: vallasekretär Janne Veski, e-post janne.veski@poltsamaa.ee, telefon 518 7270.