Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse hinnapakkumise konkursile

Põltsamaa Vallavalitsus (Hankija) korraldab käesolevaga hinnapakkumise konkursi Põltsamaa linna ja Puurmani aleviku olemasolevate miljööväärtuslike piirkondade täpsustamiseks.
 
1. Miljööväärtuslikeks piirkondadena käsitletakse Põltsamaa linnas piirkondi, mida on esile toodud ja väärtustatud Lilian Hansari poolt 2001. aastal koostatud töös „Põltsamaa linnaehituslikud väärtused" (lisatud käesolevale kutsele).
 
Puurmani aleviku miljööväärtuslikud hoonestusalad on 2010. aastal kehtestatud Puurmani valla üldplaneeringus (seletuskirja punkt 2.8). Puurmani valla üldplaneeringuga saab tutvuda lingil: https://www.poltsamaa.ee/uldplaneering
 
2. Põltsamaa Vallavalitsus soovib olemasolevate Põltsamaa linna miljööväärtuslike piirkondade ja Puurmani aleviku miljööväärtuslike hoonestusalade analüüsi uue Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamiseks.
 
Informatsiooni konkursi kohta- Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist, Anti Annus; e-post: anti.annus@poltsamaa.ee; tel: 5860 1042
 
Hinnapakkumine esitada 5. juuliks 2019 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
 
VAATA LISAKS