Uudised ja teated

« Tagasi

Annika Kreitsman: Lasteaias MARI väärtustame last, peret, lasteaia töötajat, koostööd kogukonnaga ja Eestimaad

Lasteaias MARI oli käesoleval õppeaastal  tähelepanu keskmes väärtuskasvatus. Õppeaasta algul moodustati väärtuskasvatusalane töögrupp, kuhu kuulusid nii lapsevanemad kui personali liikmed erinevatelt ametikohtadelt.
 
Sisuka koostöö tulemusena said välja töötatud  Lasteaed MARI  neli põhiväärtust, mida me oma südames hoiame ning  igapäevaelus ja töös teadvustame:
 
PERE JA KODU- Lasteaed MARI toetab heatahtlikult iga lapse pere, arvestades pere kultuuri, traditsioone ja väärtusi ning tugineb vastastikusele koostööle ja ühistele õppe- ja kasvatusmeetoditele.
KVALITEETNE HARIDUS- Lasteaias MARI on pädevad õpetajad, kes kasutavad lapsest lähtuvaid, mängulisi, lapse uudishimul põhinevaid kaasavaid õpetusviise, mis annavad lastele oskusi, teadmisi ning väärtushoiakuid õnnelikuks eluks.
USALDAV JA AUSTAV KOOSTÖÖ- Lasteaed MARI ühine eesmärk lapse kasvamisel on üksteise  märkamine ja mõistmine ning austavad ja toetavad suhted.
HOOLIVUS JA ARMASTUS- Hoolivus ja armastus on Lasteaias MARI tagatud vastastikuse  mõistmise, kuulamise, abivalmiduse, toetava ja usaldusväärse meeskonnatöö  ning hooliva eeskuju kaudu.
 
Väärtustades oma kodumaad, tähistasime Eestimaa 101.sünnipäeva sportlikult koos Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kadettidega ja Kaitseliidu Jõgeva Maleva Üksikkompaniiga. Lapsed said osaleda välitegevustes, harjutada marsisammu, tutvuda kaitseväelase varustusega, läbida takistusrada ning  soovijad said omale kamomaalingud. Sportliku ürituse  lõpus toimus marsimuusika saatel  miniparaad, kus lastel väga vahvasti marsisamm välja tuli.
 
Väärtustades eesti keelt kui riigikeelt, tähistasime emakeele 100.sünnipäeva pidulikult koos lastekirjanik Heiki Vilepiga, kes kinkis lasteaiale juba enne õppeaasta algust kaksteist enda kirjutatud lasteraamatut. Ühiselt koos vanematega loeti lustakaid raamatuid nii kodus kui lasteaias. Lasteaia saalis oli avatud näitus "Minu lemmikraamat eesti lastekirjaniku sulest,"kuhu tõid oma lemmikraamatud nii lapsed, lapsevanemad kui töötajad.
 
Väärtustades last, toimus kohtumine  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algklasside õpetajatega, et  toetada laste  sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Saime osa klassiõpetajate parimatest praktikatest,  mitmekesistest õpetamismeetoditest ja tutvusime õppematerjalidega.  Osalesime emakeele-, VEPA metoodika – ja muusikatunnis, programmeerisime roboteid ja arvutasime mobiiliäpiga. Saime ülevaate  Gaia kooli õppemeetoditest ja -materjalidest. Tõdesime, et algklassides on nagu lasteaiaski olulisel kohal mäng ja õppimisrõõm, samuti üksteise märkamine ja tunnustamine. 
 
Liikluskasvatus on  samuti osa väärtuskasvatusest, milles on väga suur roll täiskavanu eeskujul. Sügisel ja kevadel  toimusid lasteaias traditsioonilised liiklusnädalad, kus tähelepanu all oli  turvaline ja ohutu liiklemine. Kui sügiseti on pööratud suuremat tähelepanu helkuri kandmise vajalikkusele,  siis kevadel,  kui  kõik lapsed on muutunud  aktiivsemateks liiklejateks on võetud tähelepanu alla liikumine  jalakäijatena,  jalratturitena ning sõidukis  sõitjatena.
 
Maikuus toimunud liiklusnädala raames toimusid kõikides rühmades  liiklusalased õppekäigud linnas. Koos õpetajate ja õpetajaabidega liigeldi kõnniteel, ületati sõiduteed ning jälgiti liiklusmärke. Kooliminejad  läbisid õppekäigu koos politseinikuga ning tegid seda väga põhjalikult ja teadlikult, sest vaadati üle kõik teekonnal olevad liiklusmärgid. Lasteaia õuel toimuvatel   rattapäevadel  harjutati  jalgrattaga sõitmist ning vaadati, et ratas oleks sõidukorras ja lastel on kindlasti jalgrattakiiver.  Multifilmi „Liiklusohutuse aabits" vaadati saalis olnud kuppeltelgis- külla oli tulnud  mobiilne 3D planetaarium. 
 
Esmakordselt toimus põnev liiklusalane kogemusõpe: Ühissõidukis käitumine ja sõitmine.  Lapsed said praktilise kogemuse, kuidas bussi siseneda, turvavöö õigesti kinnitada ning sõidu ajal käituda. Õppetegevuse käigus sai iga rühm sõita valla bussiga väikese bussisõidu lasteaia lähiümbruses.  Lasteaia õuel oli võimalus tutvuda politseiauto ja kaitseliidu masinatega,  politseiniku varustusega ning koos Lõvi Leoga liiklust mänguliselt õppida ning liiklusalast takistusrada läbida. Liiklusnädal lõppes ühise kommi söömisega, sest nii politsei kui kaitseliit kinkisid tublidele väikestele liiklejatele  kommi, samuti jagati lastele helkureid ja 112 käepaelu. Siinjuures täname kõiki, kes aitasid kaasa  liiklusnädala kordaminekule ning  toreda koostöö eest valla bussijuhile, politseinikele  koos Lõvi Leoga ja kaitseliitlastele.
 
Väärtustades last,  võtame  igapäevatöös aluseks lapsest lähtuvuse, et tagada väärtushoiakud õnnelikuks eluks. Väärtustades peret, iga lasteaia töötajat  ja kogukonda, tugineme vastastikusele heatahtlikule koostööle. Väärtustades Eestimaad hoiame ja kanname edasi rahvatraditsioone ja –kultuuri.
 
 
Annika Kreitsman
Lasteaed MARI õppealajuhataja
FOTO: EV 101 sünnipäeva tähistamine koos kadettide ja kaitseliitlastega