Uudised ja teated

« Tagasi

Maa-amet müüb enampakkumisel Põltsamaa vallas kaks kinnistut

 
Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".
 
Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 23.04.2019 kella 10:30 -ni.
 
Keskkonnaministri 22.03.2019 käskkirja nr 1-2/19/244, 20.03.2019 käskkirja nr 1-2/19/234, 20.03.2019 käskkirja nr 1-2/19/233, 28.02.2019 käskkirja nr 1-2/19/164, 21.11.2018 käskkirja nr 1-2/18/862 ja 09.07.2018 käskkirja nr 1-2/18/550 alusel müüakse järgmised Põltsamaa vallas asuvad ja riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:
 
 
Leedi kinnistu Puurmani alevikus, katastritunnus 61801:001:0138, pindala 2,5416 ha, alghind 9 400 eurot, tagatisraha 940 eurot 
 
Linnaääre kinnistu Põltsamaa linnas, katastritunnus 61801:001:0121, pindala 6,6833 ha, alghind 26 730 eurot, tagatisraha 2 670 eurot