« Tagasi

Põltsamaa linnaruumi arenguplaanid - keskväljak, kallasrada, lossihoov ja hariduslinnak

Foto autor: Ragnar Vutt

Aprillis avati riigi poolt avalike teenuste toetusmeede kahaneva rahvastikuga omavalitsuste jaoks, millest sai taotleda toetust nii kohalike teenuste arendamiseks, kui ligipääsetavama avaliku linnaruumi loomiseks. Kokku on toetusmeetme maht 70 miljonit eurot ning sellest Jõgevamaale oli määratud 4,459 miljonit eurot, millest omakorda maakondlikus jaotuses Põltsamaa vallale 1,5 miljonite eurot.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas oma 18.05.2023 istungil esitada Põltsamaa valla poolt taotluse linnaruumi arendamiseks.

Linnaruumi arendusega on aastate jooksul palju tegeletud ning pooleliolevad tööd on mõistlik lõpule viia. Lõpetada on plaanis Kuperjanovi tänaval turutänava ehitus ja siduda see läbi Kesk tänava Roosisaarega.

Lisaks ootab juba aastaid uuendamist ujumisala ja noortekeskuse ümbrus ning kallasrajale promenaadi rajamine on samuti olnud üks suur ootus ja unistus.

Kallasrada kulgeb mööda hariduslinnakust ning rõõmu oleks kindlasti paljudele, kui ka sealne õueala oleks veelgi põnevam, mängulisem ja rohkemaid tegevusi pakkuv.

Kuna maakonnas jäi osa toetusraha taotlemata ning valla poolt kaasatud ettevõtjaid oli omajagu, siis sai 30.10 tähtajaga Põltsamaa valla poolt esitatud lõpuks ühe taotluse asemel hoopiski kaks taotlust:

  1. "Põltsamaa linnaruumi arenduse 3. etapp - keskväljaku, kallasraja ja lossihoovi sidumine ühtseks linnaruumi tervikuks".

Kogu maksumus 2,5 miljonit eurot, millest toetus 1,5 miljonit eurot.

Kaasatud sai 8 partnerit, sh väliste partnerite investeering 337 000 eurot. 

  1. "Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp - hariduslinnaku õueala kui osa terviklikust linnaruumist".

Kogu maksumus 1,127 milj eurot, millest toetus 676 000 eurot. Kaasatud erasektorit investeeringuga ca 100 000 eurot.

Hariduslinnaku õueala on plaanis muuta turvalisemaks ning koolimajade vahele, Kuuse tänavale, teha väike ringtee ja osa tänavast liikluseks sulgeda. Plaanis on rajada uued jalg- ja jalgrattateed, erinevad puhkealad, aktiivsed tegevusalad, pump-track, padel-väljakud jpm.

Otsused projektide rahastamise osas tulevad hiljemalt jaanuariks 2024.

Projektide elluviimise periood positiivse rahastamise korral on kuni 30 kuud.

Linnaruumi arenguplaanidega saad tutvuda lisatud joonistel (kvaliteetsed PDF failid on vaatamiseks allalaetavad artikli all)!

Projektlahendused on välja töötanud AB Artes Terrea OÜ (maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Mirjam Tasa).

2020. a koostatud valla mainekava kõneleb:
JÕGI ON PÕLTSAMAA KOHATURUNDUSE KARKASS.
Brändi vundament, mis seob tervikuks kõik muud märgid, luues nende ümber positiivse elava aura.
Ka mujal on jõgesid, aga üheski teises Eesti linnas pole jõgi nii palju kogu linnaruumiga sümbioosis!

Rohkem infot:

Abivallavanem Kristi Klaos (tel 529 4510; kristi.klaos@poltsamaa.ee)

Arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür (5323 0700; jan.muur@poltsamaa.ee)

Joonised:

Hariduslinnak 

Keskväljak 

Promenaad 

Lahenduste ideed: Idee1; Idee2; Idee 3