« Tagasi

Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamise eskiislahenduse avalik väljapanek

Koostöös maastikuarhitektidega AB Artes Terrae OÜ ning kogukonna ja valla esindajatega on koostatud Puurmani aleviku bussipeatuse ja selle lähiala arendamiseks eskiislahendused.

Avalikule väljapanekule on lisatud 2 eskiislahendust (joonised 1 ja 2), millest ühel on veidi enam rohealasid ning teisel jällegi parkimisalasid.

Joonis 1. Rohkemate rohe- ja mängualaga

Joonis 2. Rohkemate parkimisaladega (NB! bussijaama ümbruse atraktsioonid kohalduvad ka siin).

Tegevusi on plaanis vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 27.06.2024 otsusele  ellu viia Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi välja töötatud meetmest „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (MATA).

MATA rahastus Põltsamaa vallale aastateks 2024-2025 kokku on ligikaudu 275 500 eurot, millest valla omaosalus on 25% ehk 68 875 eurot.

Ootame kogukonna inimeste kaasa mõtlemist ja ettepanekuid, kas ja mida võiks veel muuta, 25. juuliks e-postile kristi@poltsamaa.ee.

 

Kontakt:

Kristi Klaos
Projektijuht
Telefon 529 4510
e-post kristi@poltsamaa.ee