« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 33. istung toimus 27.06.2024 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Istungil osales 18 volikogu liiget, puudus 3 volikogu liiget.

Istungi päevakorras oli 10 punkti.

1. Kehtestati maamaksumäärad Põltsamaa vallas, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2025.

2. Muudeti Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirja.

3. Lõpetati Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamine.

4. Kinnitati Põltsamaa valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

5. Anti nõusolek Põltsamaa Vallavara OÜ-le Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Esku külas Kooli tee 2 kinnistu 4000/18293 suuruse mõttelise osa edasi võõrandamiseks Esku Maja OÜ-le selliselt, et pärast olemasoleva hoone lammutust ja/või üürimaja rajamist Kooli tee 2 kinnistule jagatakse kinnistu reaalosadeks ja võõrandatakse Esku Maja OÜ kaasomandiosa, so 4000/18293 kinnistust Esku Maja OÜ-le tasuta.

6. Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele toetuse taotlus Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamiseks ning garanteeriti projekti omafinantseering Põltsamaa valla 2024-2025 aasta eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 70 000 eurot.

7. Garanteeriti Kuningamäe tervisespordikeskuse toetusmeetmest „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetus perioodil 2023–2026" täiendava toetuse taotluse eraldamise korral 2024-2026 aastate lisainvesteeringute projekti omafinantseering kuni 29 000 euro ulatuses Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest.

8. Otsustati maksta Kristi Klaosele abivallavanema ja valitsuse liikme ametist vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses, so summas 9000 eurot.

9. Vallavanem Karro Külanurm vastas Margus Metsma arupärimisele kultuurikeskuse tegevuse kohta.

10. Kuulati vallavanem Karro Külanurme ülevaadet vallavalitsuse tegevusese kohta.


Istungi ülekannet saab järele vaadata Põltsamaa valla veebilehel.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.