« Tagasi

Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2024 korraldusega nr 2-3/2024/135 "Projekteerimistingimuste andmine Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning kehtiva Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringu täpsustamine" on välja antud projekteerimistingimused Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning täpsustatud kehtivat Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringut.

Projekteerimistingimustega suurendatakse detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala 10% ja samuti suurendatakse ehitusalust pinda 10% ehk 1000m2 pealt 1100 m2-ni. Hoonestusala ja ehitusaluse pinna suurendamine on vajalik tagamaks Põltsamaa valla kogukonnapõhisesse toetatud eluaseme hoonesse kõigi vajalike funktsioonide mahutamine ja kasutamise visioonile vastav maja terviklik toimimine.

Vastava otsuse, planeeringu jt materjalidega saab tutvuda: https://www.poltsamaa.ee/poltsamaa-joe-silla-tn-tartu-mnt-ja-kingu-tn-vahelise-ala-detailplaneering-2004-2005.