« Tagasi

Lühidalt ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 19.02.2024 istungilt

Nende ja teiste vallavalitsuse korraldustega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistrist, millele leiab viite veebilehelt www.poltsamaa.ee

Lühidalt Põltsamaa Vallavalitsuse 19.02.2024 istungilt

  • Eraldati Põltsamaa valla 2024. aasta reservfondist 23 378 eurot Puurmani Mõisakooli lasteaia küttesüsteemi parandustöödeks.