« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus ootab meeskonda taristuspetsialisti

Avalik konkurss Põltsamaa Vallavalitsuse

TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

 

Põltsamaa Vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma taristuspetsialisti, kelle ülesandeks on valla teede- ja ehitusvaldkonna tegevuste koordineerimine.

 

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on taristuspetsialisti ametijuhendis.

 

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Teenistusse asumise aeg: 01.03.2024.

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus ja soovitavalt valdkonna töökogemus vähemalt 3 aastat;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga ning kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV) ja palgasoov;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 23.02.2024 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Taristuspetsialisti konkurss".

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kersti Paas kersti.paas@poltsamaa.ee, tel 5308 1082.