« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus ootab loodavasse IT-meeskonda IT-juhti ja kolme IT-spetsialisti

Avalikud konkursid Põltsamaa Vallavalitsuse IT-juhi ja kolme IT-spetsialisti leidmiseks

Põltsamaa Vallavalitsus loob alates 01.01.2024 valla ametiasutust ning hallatavaid asutusi teenindava IT-meeskonna ning ootab liituma IT-juhti ja kolme IT-spetsialisti.

IT-juhi ülesandeks on Põltsamaa valla infotehnoloogia-alase töö korraldamine, IT-spetsialistide töö korraldamine. (Ametijuhend)

Nõuded IT-juhi kandidaadile:

 • infotehnoloogia-alane kõrgharidus või IT-juhtimise töökogemus vähemalt 3 aastat;
 • töövaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele valdamine C1-tasemel.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, kokkuleppel osaline koormus, määramata aeg.

 

IT-spetsialistide (IT-tugi, Office 365 ja serverite haldus) töövaldkonnad on:

1) IT-spetsialist (IT-tugi) arvutite ning arvuti lisaseadmete toimivuse tagamine ning arvutikasutajatele IT-toe pakkumine. (Ametijuhend).

2) IT-spetsialist (Office 365) valla asutustele IT-toe pakkumine ning Office 365 keskkonna haldamine, monitooring, litsentside haldus, turvalisuse ning töötajate esmase koolituse tagamine. (Ametijuhend).

3) IT-spetsialist (serverite haldus) valla asutuste IT-tehnika, serverite ja andmesidevõrkude toimivuse tagamine, haldamine ja arendamine (Ametijuhend).

Nõuded IT-spetsialistide kandidaatidele:

 • infotehnoloogia erialane haridus või vähemalt 1-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus;
 • teadmised IT-süsteemide tark- ja riistvarast; teadmised operatsioonisüsteemidest;
 • teadmised arvutivõrkudest ja võrguseadmetest, teadmised infoturbest.
 • eesti keele valdamine C1-tasemel;

Töökohtade koormus ja tähtaeg: täiskoormus, kokkuleppel osaline koormus, määramata aeg.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkurssidel osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga;
 • elulookirjeldus (CV);
 • teenistuskohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 29.11.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „IT-juhi konkurss" või „IT-spetsialisti konkurss". IT-spetsialisti töökohale kandideerimiseks lisage palun valdkond või valdkonnad millele soovite kandideerida.

Lisainfo: abivallavanem Kristi Klaos kristi.klaos@poltsamaa.ee, tel 529 4510.