« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 24. istung toimus 21. septembril 2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Istungil osales 19 volikogu liiget, puudus 2 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 12 punkti.


1. Kehtestati õpilastranspordi korraldamise ja õpilaste sõidukulu hüvitamise kord.

2. Kehtestati uus mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

3. Anti nõusolek Põltsamaa linnas asuva Kannikese tn 18 kinnistu hoonestajale hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga summas kuni 84 500 eurot Coop Pank AS kasuks. Eelmisel volikogu istungil samas asjas vastu võetud otsus tunnistati kehtetuks otsuses toodud vale hüpoteegi summa tõttu.

4. Otsustati võõrandada otsustuskorras MTÜ-le Lustivere Hooldekodu Lustivere külas asuv Kooli tee 4 kinnisasi hinnaga 2549 eurot.

5. Otsustati mitte nõustuda OÜ Aigren Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse jätkamisega.

6. Anda Põltsamaa Haldusele nõusolek sõlmida liisingleping komplektlaaduri ja vajaliku lisavarustuse soetamiseks käibemaksuta soetusmaksumusega kuni 43 000 eurot.

7. Otsustati garanteerida Põltsamaa valla 2024., 2025. ja 2026. aasta eelarvest omafinantseeringu tasumine PEEK meetme projektide „Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored (LEEN)" ja „Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator 2024-2026" omaosaluseks 18 393 eurot aastas, kokku 55 179 eurot.

8. Volikogu revisjonikomisjoni tööplaani täiendati punktiga: Puurmani Mõisakooli kooli ja lasteaia revideerimine.

9. Muudeti volikogu kogukonnakomisjoni koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Villu Sinimets, komisjoni liikmeks kinnitati Meelis Kõressaar.

10. Põltsamaa Vallavalitsuse liikmeks kinnitati Kersti Pook.

11. Kuulati volikogu hariduskomisjoni esimehe Merle Möldri ülevaadet hariduskomisjoni tööst.

12. Kuulati ära vallavanem Karro Külanurme ülevaade vallavalitsuse tegevusese kohta.

Istung ülekannet saab järele vaadata SIIT.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 19. oktoobril.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.