« Tagasi

Tere tulemast - planeeringuspetsialist Kertu Anni!

1. Räägi palun natuke endast. Kust oled pärit, kus õppinud ja varasemalt töötanud?
Olen aastaid elanud Tartus, kuid juured on Põlvamaal. Magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Varem olen töötanud Põlvamaa Omavalitsuste Liidus, Põlvamaa Arenduskeskuses ja enne Põltsamaal tööle asumist Räpina Vallavalitsuses.

2. Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialisti ametikohale?
Seni olen erialast tööd teinud väga vähe. Elu on suunanud muude tööde juurde – nt Räpinas töötasin kultuuri valdkonnas. Läbi aastate on siiski säilinud soov praktiseerida erialast tööd ning seetõtt hakkasingi selle aasta kevadel vastavat tööd otsima. Mul on väga hea meel, et Põltsamaa Vallavalitsus selle võimaluse andis!

3. Millisel määral oled varem puutunud kokku planeeringuspetsialisti tööga?
Otseselt planeeringuspetsialisti tööga kohalikus omavalitsuses ei olegi ma seni kokku puutunud, kuid ülikooli ajal koostasin praktikatööna Tartu Linnavalitsusele Tartu linna ja lähivaldade üldplaneeringute ühtlustatud planeeringukaardi „Tartu linna ja lähiregioonide ruumiline areng".  Rohkem olen kokku puutunud arendustegevusega – uuendanud erinevaid arengukavasid, osalenud jäätmekavade koostamise töös, koostanud Põlvamaa mainekujunduskava jne.

4. Millised saavad olema sinu olulisemad tööülesanded?
Tööülesanded on seotud eri tüüpi planeeringute ja nende menetlemisega sh tegelen planeerimisalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamisega. Korraldan valla üldplaneeringu koostamist. Samuti osalen Põltsamaa valla ehitustegevuse ja planeeringute arengusuundade kavandamises ja elluviimises ning arengu- ja strateegiliste dokumentide ja teemaplaneeringute koostamise protsessides. Tegelen detailplaneeringute algatamise, menetlemise ja muu seonduvaga.

5. Mida tahad oma ametis ära teha?
Põltsamaal on ees ootamas palju erialast tööd – loodan selles korda luua ja oma tööd ametnikuna hästi teha.

6. Mõni huvitav fakt enda kohta.
2012. aastal olime kursuse kaaslasega erialasel praktikal Põltsamaa Linnavalitsuses ja Põltsamaa Vallavalitsuses. Uuendasime Põltsamaa linna arengukava ning koostasime Põltsamaa valla arengukava ja Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu arengukava.