« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.03.2023 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 27. märtsil 2023 algusega kell 9.00  Lossi 9 vallavanema kabinetis.

Päevakorra projekt:

 

1.  Katastriüksusele lähiaadressi määramine (61801:001:0788) (eelnõu 103).

Ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu.

 

2. Õpilase sõidukulude kompenseerimine (eelnõu 104).

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

3. Vahendite eraldamine 2023. aasta eelarvest (eelnõu 108).

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

4. Kohtuvälise menetleja pädevusega ametikoha kinnitamine (eelnõu 105).

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor.

 

5. Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine (eelnõu 107).

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor.

 

6. Pärna tn 3 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, ja avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu 106).

Ettekandja: planeeringuspetsialist Mait Rei

 

7. Tartu mnt 15 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, ja avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu 109).

Ettekandja: planeeringuspetsialist Mait Rei

 

8. Kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjoni moodustamine (eelnõu 110).

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos.

 

9. Elamuarenduseks erasektori kaasamise avaliku konkursi korraldamine, tingimuste määramine ja hindamiskomisjoni moodustamine (eelnõu 111).

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos.

 

10. Arvamuse andmine volikogu eelnõudele

  • OE_Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

 

11. Istungil algatatud teemad.