« Tagasi

Lustivere Külaselts tähistas juubelit!

Möödunud laupäev oli oluline tähtpäev Lustivere Külaseltsile- külaselts tähistas oma 20. tegutsemisaastat! Täname tegusaid inimesi nende panuse eest oma kodukoha elu edendamisel ning soovime palju jõudu, edu ja tegutsemistahet edaspidiseks!

Kel veebruarikuu Põltsamaa Vallaleht jäi lugemata, siis siinkohal toome veel kord ülevaate Lustivere Külaseltsi tegemistest.

Lustivere Külaselts on loodud 5. märtsil 2003. aastal. Asutajaliikmeid oli 19. Hetkel on seltsil 65 liiget. Külaseltsil on oma põhikiri, arengukava, logo ja ka koduleht. Põltsamaa vald on avaliku teenuse kultuuri-, noorsootöö ja spordivallas delegeerinud Lustivere Külaseltsile koostöölepinguga. Lepingut uuendatakse igal aastal. Lustivere Külaselts tegutseb põhiliselt Lustivere kultuurimajas ja selle ümbruses. Tegevuse eesmärgiks on Lustivere piirkonnas külade arendamine ja säilitamine ning vaba aja veetmise tingimuste parendamine.

Seltsi tegevuse tulemusel on piirkonna erinevate põlvkondade inimestel võimalus osaleda huviringide töös: segarahvatantsurühmas, memmede rühmas, spordiringis, näiteringis. Selts hoiab au sees rahvatraditsioone, propageerib tervislikke eluviise, hoiab korras ning arendab kultuurimaja, suviste pidude paika, spordi- ja loodusobjekte. Seltsi eestvedamisel on ellu viidud mitukümmend erinevat projekti.

Kultuurimaja oma ringide ja kultuurisündmustega pakub elanikele jätkuvalt aktiivset vaba aja veetmise võimalust ning soodustab inimeste koostööd. Külaseltsi poolt soetatud vahendeid on võimalik rentida ja oma sündmusi majas mugavamalt korraldada. Kultuurimaja saavad kasutada nii eraisikud kui firmad oma sündmuste tähistamiseks, seminaride ja õppepäevade korraldamiseks.

Seltsi tegevuse kaudu on piirkonna elanikud kaasatud kogukondlikesse tegevustesse. Oma aktiivse tegevusega silma paistnud Lustivere Külaselts sai 2012. aastal Jõgeva maakonna aasta külaks ja saadeti edasi üleriigilisele konkursile, kus siis aastal 2013 omistati Lustivere külade piirkonnale üleriigiline tiitel "Aasta Küla 2013".

Rahvast rõõmustavad ühised küla päevad ja kooli kokkutulekud, külaseltsi sünnipäev koos naistepäevapeoga, jaanipäevad, 15 korda toimunud Päkapikumaa, Lustivere jalgpalliturniir Lustivere Mõisa Cup jpt sündmused, mis koos tehes on palju omanäolisemad. Samuti on see andnud kindlust, et on veel olemas inimesi, kes tahavad kogukonna arengusse panustada. See teeb südame soojaks.

Mõtteid ja soove tulevikuks on veel palju, aga nende elluviimine sõltub siiski paljuski rahalistest vahenditest. Sõltub ka sellest, kui edukalt suudame projekte kirjutada ja kuidas rahvas kaasa tuleb. Murekohaks on noorte vähesus. Kuna oleme vaikselt muutumas valla nn magalarajooniks, siis noorte perede osalemine kohalikel sündmustel on aasta-aastalt vähenenud. Meil on olemas oma Facebooki leht: Lustivere Külaselts ja koduleht: webzone.ee/lustiverekylaselts, kust leiab meie kohta infot.