« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse istungi 23.01.2023 päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 23. jaanuaril algusega kell 9.00  Lossi 9 vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:

 

1. Põltsamaa Halduse töötajate struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine (eelnõu 24)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor.

 

2. Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas Võhmaküla tee kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 25)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor

 

3. Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Kamari järv kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 26)

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Kersti Viggor

 

4. Vaideotsus vaides Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja 19.12.2022 haldusaktile (eelnõu 27).

Ettekandja: jurist Eva Panksepp

 

5. Arvamuse andmine volikogu eelnõudele

5.1. Põltsamaa Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 14 "Eraüldhariduskooli, eralasteaia ja lastehoiu teenuse toetamise kord" muutmine

5.2. Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

 

6. Istungil algatatud teemad