« Tagasi

Saame tuttavaks- Põltsamaa valla sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja

16. jaanuaril asus Põltsamaa Vallavalitsuses sotsiaalosakonda juhtima Eveli Lilleoja. Saame temaga veidi lähemalt tuttavaks.

Räägi palun natuke endast. Kust oled pärit, kus õppinud ja varasemalt töötanud?

Olen sündinud ja kasvanud Järvamaal, täna elan Põltsamaa vallas. Olen omandanud kaks eriala – aiandus/maastikuehitus ning sotsiaaltöö. Sotsiaaltöö õppimist alustasin kolme lapse kõrvalt Tallinna ülikoolis ning 2019 lõpetasin Tartu ülikooli sotsiaaltöö/sotsiaalpoliitika erialal ning minust sai sotsiaalteaduste magister.

Olen sotsiaalvaldkonnas töötanud nüüdseks juba üle 16 aasta. Alustasin tegevusjuhendajana, Imavere päevakeskuse juhatajana töötasin 6 aastat. Seejärel suundusin tööle Viljandimaale – olin Võhma linnas sotsiaalnõunikuks ja haldusreformijärgselt Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja. Ma väärtustan inimlikkust, ausust, viisakat otsekohesust. Väga oluline on omavahel rääkida ja kuulata (kuulda), sest just rääkimisega on võimalik lahendada palju erimeelsusi.

Mil määral oled varem puutunud kokku tööga omavalitsuses?

Olen töötanud valla allasutuses ning korraldanud valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste osutamist. Viimased pea 8 aastat olen juhtinud kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna toimimist.

Millised on sotsiaalosakonna juhatajana Sinu olulisemad tööülesanded?

Ma ei oska välja tuua olulisemaid või mitteolulisemaid tööülesandeid, sest igast tegevusest kokku moodustub tervik, mis teeb töö tulemuslikuks. Oma töös ja otsustamise protsessis on tähtis hoida fookus inimesel. Kas minu poolt tehtav ning juhitav loob inimese heaolu toetavat lahendust.

Valdkondliku töö korraldamine hõlmab väga palju erinevaid tööülesandeid – õigusaktide loomine või ajakohastamine, riigi sotsiaalpoliitiliste suundade töösse rakendamine vallas, sotsiaalteenuste ja muude toimetulekut toetavate teenuste/tegevuste parendamine ning arendamine koostöö erinevate osapooltega nii kohalikul kui riiklikul tasandil erinevate kogukondade ja asutustega, sotsiaalosakonna töö korraldamine ja töötajate toetamine. Viimane on eelduseks, et kõik muu saaks toimida.

Mida tahad oma ametis ära teha? Mis on see, mis pakuks Sulle selles ametis rahuldust?

Jõuda mõtteviisini, et sotsiaal- või lastekaitsetöötaja juurde julgeb ja soovib pöörduda iga vallakodanik, kui ta tunneb, et vajab tuge, et oma heaolu või toimetulekut parandada. Täna seostatakse sotsiaaltööd siiski suure abivajadusega. Tegelikult on sageli abi siis juba hiljaks jäänud ning taastumine võtab aega. Oleks ju tore, kui ka muidu toimetulev tööealine inimene saab küsida nõu ja vajadusel toetavat teenust, kui on olnud suur elumuutus, nt haigus, tööst ilma jäämine jmt. Või lastekaitsetöötaja poole pöörduks lapsevanem, et saada nõu vanemaks olemise osas. See kõik vajab mõttesuuna muutust ja loomulikult ka suuremaid ressursse. Samas aitaks sellised nõustamised sageli ennetada suuremaid probleeme või toimetulematust.

Mis on need teemad, millele peaksime oma vallas sotsiaalvaldkonnaga seoses kõige enam keskenduma?

Sellele küsimusele oskaksin kindlasti paremini vastata umbes kuu aja pärast. Töötajate leidmine ja hoidmine, kodus iseseisvat elamist toetavate teenuste arendamine ja olemasolevate parendamine, vaimse tervise tervise teemadele rohkema tähelepanu pööramine ja ennetustegevusele (seda erinevate sihtgruppide ja tegevuste lõikes). Sotsiaalvaldkonna- ja lastekaitsetöö väärtustamise tõstmine.

Räägi oma hobidest. Millega Sul meeldib tegeleda vabal ajal?

Raamatut lugeda, veidi käsitööd teha, zentangle (mustrite abstraktse joonistamise stiil – toim), suvel meeldib aias aega veeta.

 

Eveli Lilleoja. FOTO: ERAKOGU